Interne contactpersonen

ICP

Op het Kindcentrum Koningin Emma wordt gestreefd naar een veilige en harmonieuze omgeving. Onze algemene regel is daarom: Heb respect voor jezelf en de ander. Hier wordt geregeld aandacht aan besteed. Ook worden er afspraken in de groepen gemaakt over wat wel en niet kan. In de midden- en bovenbouw worden ze schriftelijk vastgelegd en zichtbaar opgehangen.

Twee leerkrachten zijn de interne contactpersonen (zie hieronder). Elke leerkracht, elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn van welke aard dan ook. Zij zijn aanspreekpunt voor zaken zoals pesten, discriminatie, (seksuele)intimidatie, mishandeling enz. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder overleg met degene die een probleem inbrengt.

Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie is ondergebracht bij de CED Groep. Vooralsnog blijft de leerkracht de aangewezen persoon waar u terecht kunt. In andere situaties kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de directie.

Als ouder kan je ook bij de contactpersonen terecht, zij zijn te bereiken via de mail of door een briefje in de brievenbus in de centrale ruimte bij zij-ingang. Uiteraard kan je hen ook altijd aanspreken.

Onze Interne Contactpersonen:
Juf Madeleine en Juf Katelijne

 

Verwijsindex

Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dit is een systeem waarin gemeld kan worden dat een kind hulp of ondersteuning krijgt en  van wie. In de Verwijsindex staat niet wát er aan de hand is. Gelukkig groeien de meeste kinderen in de Gooise meren op zonder problemen. Ze zitten goed in hun vel, ze zijn gezond, ze gaan naar school en hebben leuke vrienden. Bij een aantal kinderen lopen de dingen in het leven helaas niet zo lekker. Dan heeft het hulp nodig.

 

Meer dan één hulpverlener
Als een kind problemen heeft, kan het hulp en ondersteuning krijgen. En de ouders of verzorgers ook. Bijvoorbeeld bij Jeugd en Gezin of Versa Welzijn. Of van de school een jeugdhulpverlener. Dan kan het zo zijn dat er meer dan één persoon of instantie betrokken is bij het kind en het gezin. Het is belangrijk dat deze betrokkenen dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te helpen.

 

Signaal
In de verwijsindex kunnen hulpverleners, leerkrachten en consulenten aangeven dat ze bij een kind betrokken zijn. Dat heet een signaal. In de Verwijsindex leggen hulpverleners, leerkrachten en consulenten alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Alleen naam, geslacht, geboortedatum van het kind en de gegevens van de betrokkenen worden opgegeven. De Verwijsindex vermeldt nooit wát er aan de hand is, alleen dát de hulpverleners of instanties betrokken zijn en wie dat zijn.