Interne contactpersonen

ICP

Op het Kindcentrum Koningin Emma wordt gestreefd naar een veilige en harmonieuze omgeving. Onze algemene regel is daarom: Heb respect voor jezelf en de ander. Hier wordt geregeld aandacht aan besteed. Ook worden er afspraken in de groepen gemaakt over wat wel en niet kan. In de midden- en bovenbouw worden ze schriftelijk vastgelegd en zichtbaar opgehangen.

Twee leerkrachten zijn de interne contactpersonen (zie hieronder). Elke leerkracht, elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn van welke aard dan ook. Zij zijn aanspreekpunt voor zaken zoals pesten, discriminatie, (seksuele)intimidatie, mishandeling enz. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder overleg met degene die een probleem inbrengt.

Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie is ondergebracht bij de CED Groep. Vooralsnog blijft de leerkracht de aangewezen persoon waar u terecht kunt. In andere situaties kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de directie.

Als ouder kan je ook bij de contactpersonen terecht, zij zijn te bereiken via de mail of door een briefje in de brievenbus in de centrale ruimte bij zij-ingang. Uiteraard kan je hen ook altijd aanspreken.

Onze Interne Contactpersonen:
Juf Madeleine en Juf Katelijne