Interesse?!

 Stap 1

Ben je geïnteresseerd in onze school? We hebben gedurende het jaar diversen open ochtenden waar je je voor kan aanmelden.  

Tijdens de rondleiding zullen we je zoveel mogelijk vertellen over onze school. We laten ons schitterende pand zien en zo krijg je een helder beeld van onze school. Omdat er geen slechte scholen zijn in Bussum, is de indruk die je krijgt tijdens dit bezoek erg belangrijk voor het maken van je keuze.

De eerstvolgende rondleiding staat gepland op donderdag 23 mei 2024.
Klik hier om je daarvoor op te geven.

 

 

aanmelden

Stap 2

Ouders kunnen hun kind vanaf de leeftijd van 2 jaar aanmelden met het inschrijfformulier op een school van Talent primair en dus ook op de Koningin Emmaschool. Aanmelding van jongere kinderen worden niet in behandeling genomen (tenzij dit broertjes/zusjes betreffen). Op dit moment hebben we een wachtlijst voor de meeste groepen van onze school. Informeer dus eerst of er plek is. 

Aanmelding houdt niet in, dat het kind ook daadwerkelijk op de school geplaatst zal worden. Hiervoor zijn namelijk criteria vastgesteld. Deze luiden:

– broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben als eerste voorrang
– evenwichtige samenstelling van de groep
– de groepen zijn maximaal 30 leerlingen

Het plaatsen van 4-jarige kinderen voor een nieuw schooljaar wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. Wanneer je kind eenmaal in een groep geplaatst is, worden verzoeken om te veranderen van groep niet gehonoreerd.

aanmelden

Stap 2

Ouders kunnen hun kind vanaf de leeftijd van 2 jaar aanmelden op een school van Talent primair en dus ook op de Koningin Emmaschool. Aanmelding van jongere kinderen worden niet in behandeling genomen. Op dit moment hebben we een wachtlijst voor een aantal groepen. Informeer dus eerst of er plek is.

Aanmelding houdt niet in, dat het kind ook daadwerkelijk op de school geplaatst zal worden. Hiervoor zijn namelijk criteria vastgesteld. Deze luiden:

  • broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben als eerste voorrang
  • evenwichtige samenstelling van de groep
  • de groepen zijn maximaal 30 leerlingen

Het plaatsen van 4-jarige kinderen voor een nieuw schooljaar wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. Wanneer je kind eenmaal in een groep geplaatst is, worden verzoeken om te veranderen van groep niet gehonoreerd.

starten

Stap 3

Leerlingen starten op het moment dat ze vier zijn geworden. Leerlingen die vier worden en hun ouders, ontvangen ongeveer 3 weken vóór hun vierde verjaardag een schriftelijke uitnodiging van de leerkracht om een afspraak te maken over de wenochtenden.

Leerlingen worden niet meer geplaatst in de periode van 6 effectieve weken voor de zomervakantie. Deze leerlingen beginnen na de zomervakantie op onze school. De kinderen die in Augustus of September jarig zijn starten allemaal de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.