De oudervereniging

De OV

De Oudervereniging (OV) van de Koningin Emmaschool bestaat uit een driekoppig bestuur
en diverse commissies, zoals de feestcommissie en de sportcommisie. Met behulp van de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en vele enthousiaste ouders worden aanvullende
initiatieven gedurende het schooljaar georganiseerd die niet door school kunnen worden
betaald. Hiermee ondersteunt de oudervereniging de leerkrachten en verzorgt de “kers op
de taart” van de schoolbeleving voor kinderen. Voorbeelden van initiatieven zijn de
Kinderboekenweek, Sint en schoencadeautjes, het Kerstfeest, activiteiten bij de
Noordwijkse methode, verkeersprojecten zoals de dode hoekles, sportactiviteiten zoals de
Avondvierdaagse, de eindmusical van groep 8 en een bijdrage per klas voor kleine extra’s
en uitjes. Daarnaast gaat een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage rechtstreeks naar
school voor de organisatie van schoolreisjes.

 

Onze vergaderingen

Zes keer per jaar komt de OV bij elkaar om lopende zaken te bespreken en informatie tussen de verschillende commissies en het schoolteam uit te wisselen. Daarin komen ook zaken naar voren die de ouders van OBS Koningin Emma bezighouden. Tijdens de vergadering zijn teamleden uit de onder- en bovenbouw aanwezig i.v.m. goede en vooral effectieve informatie-uitwisseling. De vergaderingen zijn openbaar en de data worden in de schoolkalender in Social Schools bekend gemaakt.

De statuten, jaarverslagen, jaarrekeningen en notulen van de openbare vergaderingen zijn opvraagbaar bij de OV.”

Wat kan jij doen?

In de OV…

Als je enthousiast geworden bent, nog meer betrokken wilt zijn bij de school van je
kind(eren) en je ideeën wil inbrengen: kom dan eens langs op een vergadering. We kunnen
altijd ouders gebruiken voor het mede-organiseren van de geplande initiatieven in de
diverse commissies of misschien heb je zelf een idee voor een nieuw initiatief of een nieuwe
commissie. Buiten de vergaderingen om kan je de OV ook altijd bereiken per e-mail
op oudervereniging@emmaschool.nl.