Verlof en afwezigheid

Ziekmeldingen

Mocht je kind niet op school kunnen komen, dan graag voor 8.30 uur via de Social Schools app doorgeven. 

Wanneer wij niets van je horen zullen wij je proberen te bellen. Dit om te voorkomen dat er onderweg iets gebeurd is, zonder dat iemand daar vanaf weet.

 

Corona & Verlof

Vanwege het Coronavirus willen we je vragen om de richtlijnen van de overheid te volgen m.b.t het reizen naar bepaalde bestemmingen. Wij zullen ten alle tijden het advies van de overheid opvolgen.

p

Verlof

Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De naleving van de regels betreffende het extra verlof krijgen dan ook steeds meer belangstelling van leerplicht en de media. De afspraken die hier over gaan staan in de Leerplichtwet en ook wij moeten deze regels volgen. Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Je kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd.

 

 

 

 

Voor onze afspraken over verlof onder schooltijd verzoeken we je om dit document goed te lezen..

Voor het aanvragen van verlof onder schooltijd voor externe hulpverlening kan je dit formulier invullen. 

 Wil je ook weten wat het Regionaal Bureau Leerlingzaken zegt over verlof? Klik dan hier .