Continurooster

Wat is dat eigenlijk?

Op de Koningin Emma werken we met een continurooster. De leerlingen gaan vier langere dagen naar school. Tijdens de – kortere – lunchpauze blijven ze verplicht over. Woensdag is een korte dag: ze hebben dan ’s middags vrij. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd.

Een schooldag is dus niet traditioneel verdeeld in twee helften waarbij er tussen de middag naar huis wordt gegaan om te eten of de kinderen overblijven op school.

 

}

schooltijden

De tijden

Maandag 08.30 – 14.30 uur
Dinsdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag 08.30 – 14.30 uur

De inloop is ’s ochtends vanaf 08.20 uur. We willen graag de lessen tijdig starten dus om 08.30 uur zijn de hoofdingangen gesloten. Je kan dan via de zij-ingang aanbellen en naar binnen.

 

R

de voordelen

…van een continurooster

  • Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis. Dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en logischer onderbreking van het lesprogramma.
  • Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders: alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet.
  • Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.
  • Veiliger: kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer.
  • Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en één keer te halen.
  • Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar één keer heen en weer.
  • Het is rustiger voor de kinderen.
  • Kinderen zijn eerder thuis.
  • Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
  • Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer mogelijkheden om hun activiteiten aan te bieden.

Vakantierooster

Schooljaar 2022-2023

 

Belangrijke data
1e schooldag Maandag 29 augustus
Studiedag 5 oktober 
Herfstvakantie Maandag 18 oktober t/m vrijdag 21 oktober
Studiedag 31 oktober
Studiedag 16 november
Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Studiedag 23 februari
Studiedag 24 februari (vrije dag)
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Studiedag 13 maart
Studiedag 3 april
Goede vrijdag

Vrijdag 7 april

2e Paasdag

Maandag 10 april
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Hemelvaart Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei
2e Pinksterdag  Maandag 29 mei
Studiedag 21 juni
Zomervakantie Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september