Continurooster

Wat is dat eigenlijk?

Op de Koningin Emma werken we met een continurooster. De leerlingen gaan vier langere dagen naar school. Tijdens de – kortere – lunchpauze blijven ze verplicht over. Woensdag is een korte dag: ze hebben dan ’s middags vrij. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd.

Een schooldag is dus niet traditioneel verdeeld in twee helften waarbij er tussen de middag naar huis wordt gegaan om te eten of de kinderen overblijven op school.

 

}

schooltijden

De tijden

Maandag 08.30 – 14.15 uur
Dinsdag 08.30 – 14.15 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 14.15 uur
Vrijdag 08.30 – 14.1.5 uur

De inloop is ’s ochtends vanaf 08.20 uur. We willen graag de lessen tijdig starten dus om 08.30 uur zijn de hoofdingangen gesloten. Je kan dan via de zij-ingang aanbellen en naar binnen.

 

R

de voordelen

…van een continurooster

  • Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis. Dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en logischer onderbreking van het lesprogramma.
  • Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders: alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet.
  • Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.
  • Veiliger: kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer.
  • Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en één keer te halen.
  • Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar één keer heen en weer.
  • Het is rustiger voor de kinderen.
  • Kinderen zijn eerder thuis.
  • Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
  • Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer mogelijkheden om hun activiteiten aan te bieden.

Vakantierooster

   Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari
Studiedag – alle leerlingen vrij Vrijdag 11 januari
Studiedag – alle leerlingen vrij Woensdag 16 januari
Voorjaarsvakantie + studiedag 15 februari t/m 22 februari (15 februari studiedag)
Studiedag – alle leerlingen vrij Maandag 25 maart
Goede Vrijdag 19 april
2e Paasdag 22 april
Meivakantie 23 april t/m 3 mei
Hemelvaart + vrije dag na Hemelvaart 30 t/m 31 mei
Studiedag – alle leerlingen vrij Woensdag 5 juni
2e Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus