De MR

De Medezeggenschapsraad

Aan de Koningin Emmaschool is een medezeggenschapsraad verbonden, waarin vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten zitting hebben. Ouders en personeel hebben via dit wettelijke orgaan inspraak in voorgenomen besluiten van het schoolbestuur.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de instemming van de raad is vereist dan wel volstaan kan worden met het advies van de raad. Daarnaast is de raad bevoegd om over alle schoolzaken te spreken en daarover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het schoolbestuur. De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats.

 

Onze vergaderingen

Openbaar

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere vergadering zullen de goedgekeurde notulen op de website geplaatst worden. Je kunt, indien gewenst, één van de vertegenwoordigers van jouw geleding benaderen of mailen naar medezeggenschapsraad@emmaschool.nl.

  • Dinsdag 5 februari 2019
  • Donderdag 28 maart 2019
  • Dinsdag 7 mei 2019
  • Dinsdag 25 juni 2019
  • Maandag 1 juli 2019

MR leden

Wie zitten er in de MR?

De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats. De MR van onze school telt 8 leden: in principe 4 ouders en 4 leerkrachten. De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een eigen voorzitter.

Aangezien OBS Koningin Emma deel uitmaakt van Talent Primair heeft de MR een afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene kaders voor Talent Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.

 

handig

Blank

Vraag en antwoord nieuwe schooltijden

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR

Blank

Marcel Fokkema - Voorzitter

Vader van Veerle (7a), Roos (6a) en Lotte (4a). Voorzitter sinds december 2017
met financiën en huisvesting als speciaal aandachtsgebied.

Francine MacLeod Manuel - Secretaris

Moeder van Christine (1/2a) en Josephine (2 jaar). Ik ben sinds oktober 2018 lid van de MR en tevens secretaris. Als nieuwe ouder van de Emmaschool zet ik me
graag in voor deze raad! Financiën zal daarbij een speciaal aandachtsgebied zijn.

Nynke Penders - Ouderlid (vice voorzitter)

Moeder van Lieve (6b) en Sterre (7b), lid van de MR sinds 2015, aandachtsgebied
onderwijskundige zaken.

Frank Körver - GMR lid

Vader van Jim (2b) en Cas (5b), lid van de MR sinds 2017 en tevens lid van de GMR
(Talent Primair).

Bianca Simon - Berends - Teamlid

Op de Emmaschool ben ik misschien al een bekend gezicht voor u. Mijn naam is Bianca Simon. Samen met mijn man en twee dochters woon ik in Baarn.
Sinds dit schooljaar ben ik de trotse juf van groep 5B. Ook mag ik mij nu PMR-lid noemen. Ik vind het erg interessant om de ontwikkelingen van onze school te volgen, hierover mee te praten op een kritische en positieve manier en waar nodig samen een beslissing te nemen. Ik weet zeker dat ik met mijn frisse blik een goede bijdrage kan leveren aan een fijne school.

Judith Linke - Teamlid

Sinds 2015 ben ik klaar met de PABO en werkzaam op de Emmaschool. Dit jaar geef ik met veel plezier les in groep 7A. Ik ben heel trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben met de Emmaschool en heb veel zin in alles wat we de komende tijd van plan zijn. Ik vind het belangrijk echt betrokken te zijn bij de school en mijn positief-kritische bijdrage te leveren. Dat kan binnen het team, maar sinds dit schooljaar doe ik dat ook graag via de PMR. 

Madeleine Wolff - Teamlid

Madeleine Wolff, ik ben al lang werkzaam op de Emmaschool als leerkracht van groep 3. Ik ben sinds een aantal jaar lid van de PMR. Het is fijn betrokken te zijn bij de beleidsmatige kant van de school.

Katelijne Verweij - Teamlid

Ik ben sinds 2010 werkzaam op de Emmaschool. Ik werk met veel plezier in groep 3. Ik zit sinds vorig jaar in de PMR. Ik vind het fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de school.

handig

Blank

Vraag en antwoord nieuwe schooltijden

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR

Notulen