Sfeer en veiligheid

PBS Positive Behaviour Support

De koningin Emmaschool besteedt veel aandacht aan een goede schoolsfeer. Elk kind moet met plezier naar school gaan en zich daar bovenal veilig voelen. Ook hier speelt zelfbewustzijn een grote rol.  Wij hanteren ook duidelijke werkafspraken en regels. De persoonlijke vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de ander en de verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Daarvoor hebben wij duidelijke regels opgesteld voor leerkrachten en kinderen. Die regels zijn nodig om rust, regelmaat, veiligheid en structuur te bieden.

PBS is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke hulp tot op school tot professionele jeugdzorg. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving.

Alle medewerkers

Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de conciërge op het schoolplein en de TSO medewerker.

Op en om de school

De reikwijdte van PBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd prosociaal gedrag te laten zien.

 

De kern

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

De kern

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

Verwijsindex

Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dit is een systeem waarin gemeld kan worden dat een kind hulp of ondersteuning krijgt en  van wie. In de Verwijsindex staat niet wát er aan de hand is. Gelukkig groeien de meeste kinderen in de Gooise meren op zonder problemen. Ze zitten goed in hun vel, ze zijn gezond, ze gaan naar school en hebben leuke vrienden. Bij een aantal kinderen lopen de dingen in het leven helaas niet zo lekker. Dan heeft het hulp nodig.

 

Meer dan één hulpverlener
Als een kind problemen heeft, kan het hulp en ondersteuning krijgen. En de ouders of verzorgers ook. Bijvoorbeeld bij Jeugd en Gezin of Versa Welzijn. Of van de school een jeugdhulpverlener. Dan kan het zo zijn dat er meer dan één persoon of instantie betrokken is bij het kind en het gezin. Het is belangrijk dat deze betrokkenen dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te helpen.

 

Signaal
In de verwijsindex kunnen hulpverleners, leerkrachten en consulenten aangeven dat ze bij een kind betrokken zijn. Dat heet een signaal. In de Verwijsindex leggen hulpverleners, leerkrachten en consulenten alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Alleen naam, geslacht, geboortedatum van het kind en de gegevens van de betrokkenen worden opgegeven. De Verwijsindex vermeldt nooit wát er aan de hand is, alleen dát de hulpverleners of instanties betrokken zijn en wie dat zijn.