Sfeer en veiligheid

PBS Positive Behaviour Support

De koningin Emmaschool besteedt veel aandacht aan een goede schoolsfeer. Elk kind moet met plezier naar school gaan en zich daar bovenal veilig voelen. Ook hier speelt zelfbewustzijn een grote rol.  Wij hanteren ook duidelijke werkafspraken en regels. De persoonlijke vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de ander en de verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Daarvoor hebben wij duidelijke regels opgesteld voor leerkrachten en kinderen. Die regels zijn nodig om rust, regelmaat, veiligheid en structuur te bieden.

PBS is een aanpak voor alle leerlingen, met specifieke interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van tijdelijke hulp tot op school tot professionele jeugdzorg. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving.

Alle medewerkers

Alle medewerkers worden betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de conciërge op het schoolplein en de TSO medewerker.

Op en om de school

De reikwijdte van PBS betreft de school en de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd prosociaal gedrag te laten zien.

 

De kern

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

De kern

 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag 
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

Verwijsindex

Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dit is een systeem waarin gemeld kan worden dat een kind hulp of ondersteuning krijgt en  van wie. In de Verwijsindex staat niet wát er aan de hand is. Gelukkig groeien de meeste kinderen in de Gooise meren op zonder problemen. Ze zitten goed in hun vel, ze zijn gezond, ze gaan naar school en hebben leuke vrienden. Bij een aantal kinderen lopen de dingen in het leven helaas niet zo lekker. Dan heeft het hulp nodig.

 

Meer dan één hulpverlener
Als een kind problemen heeft, kan het hulp en ondersteuning krijgen. En de ouders of verzorgers ook. Bijvoorbeeld bij Jeugd en Gezin of Versa Welzijn. Of van de school een jeugdhulpverlener. Dan kan het zo zijn dat er meer dan één persoon of instantie betrokken is bij het kind en het gezin. Het is belangrijk dat deze betrokkenen dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te helpen.

 

Signaal
In de verwijsindex kunnen hulpverleners, leerkrachten en consulenten aangeven dat ze bij een kind betrokken zijn. Dat heet een signaal. In de Verwijsindex leggen hulpverleners, leerkrachten en consulenten alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Alleen naam, geslacht, geboortedatum van het kind en de gegevens van de betrokkenen worden opgegeven. De Verwijsindex vermeldt nooit wát er aan de hand is, alleen dát de hulpverleners of instanties betrokken zijn en wie dat zijn. 

Handle with care

Vanaf 16-02-2022 doen wij mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De leerkracht kan hem of haar tot steun zijn en rekening houden met wat de leerling nodig heeft. De leerling voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen en sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt zodat mogelijke schade wordt voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.

Als Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

  • de naam van de leerling;
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de Veilig Thuis niet aan ons mee. De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangen heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.