De Klassenouders

De leerkracht stelt in principe twee klassenhouders aan. Zij zijn het aanspreekpunt voor
leerlingen, ouders en leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar krijg je de mogelijkheid
om je op te geven bij de leerkracht. De invulling van het klassenouderschap kan, mede
afhankelijk van de situatie, per groep verschillend zijn. De leerkrachten zien uit naar je hulp!
De klassenouders regelen, in samenspraak en samenwerking met de leerkracht, allerlei
praktische zaken voor de groep. We denken hierbij aan bijzondere groepsactiviteiten zoals
sportdagen, excursies, meegaan naar zwembad, kluswerkzaamheden, schoonmaakmiddag/-avond, computers, documentatiecentrum, creativiteit, leesouders, verjaardagen van de leerkracht en feesten, enz., attentie verzorgen voor ernstig zieke ouder of leerling, spontaan hulp verlenen waar de leerkracht dat nodig heeft. Met elke vorm van hulp en meedenken, zijn de leerkrachten erg blij. Sommige activiteiten kunnen niet zonder de steun en begeleiding van ouders.

Naast hulp van ouders in de groep van hun kind wordt ook hulp verleend door ouders bij
groepsoverstijgende activiteiten. We denken bijvoorbeeld aan een schoolbreed project,
sport/schaaktoernooien en excursies of het aankleden van de school rondom Kerst en
Sinterklaas.