verkiezing

 Verkiezing voor vacante zetel in de Medezeggenschapsraad 

Volgend op de eerdere oproepen hebben 4 ouder-kandidaten zich aangemeld voor de vrijgekomen zetel na het vertrek van Nynke Penders-Van Dijk.

Wij zijn als MR heel blij met zo veel enthousiasme en nu zijn de ouders aan de beurt. Het is nu aan jullie om de uiteindelijke keuze te maken. Stemmen kan van dinsdag 29 oktober t/m vrijdag 1 november 17.00 uur.

Dit zijn de kandidaten die zich op deze pagina aan jullie presenteren:

  • David Boreel
  • Joost Grootenhuis
  • Jaco Vaneman
  • Allard Visser

Uiteraard wordt jouw stem vertrouwelijk behandeld en is deze alleen bekend bij de verkiezingscommissie (deze bestaat uit Willemijn van Loenen (ouder buiten de MR) en Francine MacLeod Manuel (secretaris MR)). Na de telling van de stemmen zullen alle namen en e-mailadressen worden verwijderd.

 

David Boreel

Toen wij 8 jaar geleden vanuit Amsterdam naar Naarden verhuisden was de keus voor een school snel gemaakt; de Emmaschool. Niet alleen omdat de school op loopafstand van ons nieuwe huis was, maar ook omdat al onze buren wisten te vertellen dat dit toch wel dé school was voor een goede combinatie tussen gedegen onderwijs en voldoende gezelligheid onder de kinderen en de ouders. Een typische, gezellige ‘buurtschool’ waar kinderen zich thuis voelen. En zo voelde het dus ook voor ons.

Nu acht jaar later staat er inmiddels een volwassen school, waar een duidelijke beleidsverandering gaande is in positieve zin! Met een team van 30 medewerkers, bijna 400 kinderen en dus bijna 800 ouders zijn er talloze mogelijkheden om onze kinderen een mooie en eigentijdse schooltijd te geven, die verder gaat dan enkel de ‘verplichte kost’.

Ik zou graag een actieve bijdrage willen leveren aan het meedenken over en het ondersteunen van beleids(veranderingen) op de Emmaschool die ondanks de reeds ingeslagen weg nog altijd voor veel uitdagingen staat; het actuele leraren tekort, de verdere uitrol van de Noordwijkse-methode, samenwerking met SKBNM (BSO & TSO), de samenwerking met overkoepelende organisatie Talent Primair en het harmonieus samenleven met de buurt.

Ik wil mijn werkervaring, waar ik bekend ben met het adviseren en veranderen van organisaties, graag inzetten om er met elkaar voor te zorgen dat onze Emmaschool klaar is voor de toekomst, maar haar sociale ‘buurtschool’ karakter niet verliest. Zodat ieder kind zich thuis voelt en zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen.

Wil jij ook dat ik het belang van jullie kinderen behartig? Stem dan op mij en ik zet me vol enthousiasme voor jullie (kinderen) in. Vriendelijke groet, David Boreel, trotse vader van Daan (5B) en Juliette (3A)

Joost grootenhuis

Plezier en kwaliteit hand in hand op de Emmaschool’

Met veel plezier gaan mijn jongste twee kinderen, Tom en Julia, naar de Emmaschool. De oudste heeft inmiddels de school verlaten. De kracht van de Emmaschool zit er mijns inziens in dat de kinderen samen met de leraren in een veilige en creatieve omgeving de lesstof tot zich kunnen opnemen.

Het zoeken naar balans tussen het reguliere schoolwerk en activiteiten voor sociale ontplooiing en algemene ontwikkeling blijft een continu proces. Hierbij is het van groot belang dat de schoolleiding, de leraren en de ouders met elkaar in gesprek blijven om te monitoren of dit goed blijft en waar eventueel bijgestuurd kan worden. Voor de MR zie ik hier nadrukkelijk een rol. Enerzijds vanuit de positie van de docenten anderzijds vanuit de positie van de ouders om geluiden uit de – kritische – achterban te filteren en om te zetten in concrete afspraken.

Als voorbeeld zie ik hier de toetsing van de nieuwe onderwijsmethode. Zijn de resultaten zichtbaar in de kennis van de leerlingen (citoscores)? Zijn er voldoende middelen om de nieuwe methode te ondersteunen (lesmateriaal of bijvoorbeeld scholing leerkrachten)? Worden de resultaten van de leerlingen vergeleken met de voorgaande jaren? Zitten er grote verschillen tussen de cito scores en de toetsen in de klas? Volgens mij kunnen deze data en uitkomsten goed aangeven of we nog steeds op de goede weg zijn.

Zoals ik al aan de MR heb aangegeven zou ik graag mijn steentje willen bijdragen om de cultuur, onderwijsmethodiek, professionaliteit maar bovenal het plezier van de leraren en leerlingen te continueren en verder te ondersteunen. Na mijn bijdrage aan de verbouwing en verhuizing naar de nieuwe locatie van de Emmaschool zet ik me graag in voor het volgende doel: ‘Plezier en kwaliteit hand in hand op de Emmaschool’  Hartelijke groet en veel succes met uw keuze, Joost Grootenhuis

Jaco Vaneman

 Als kandidaat voor de MR stel ik me graag voor. Mijn naam is Jaco Vaneman, getrouwd met Mariëlle en trotse vader van Maurits (4B) en Casper (2B). Beide zitten nu ruim een jaar op de Emmaschool en het lijkt me heel leuk en interessant om nauwer bij de ontwikkelingen van hun school betrokken te raken.
Mijn interesse voor de medezeggenschap ontwikkelde zich tijdens mijn studie in Maastricht. In die periode nam ik als student-vertegenwoordiger twee jaar zitting in het bestuur van de economische faculteit. Na mijn studie ben ik bij Air France – KLM gaan werken, waar ik de afgelopen 15 jaar diverse leidinggevende functies heb bekleed. Daarin heb ik brede ervaring opgedaan, o.a. op het gebied van teamontwikkeling, operational excellence en het managen van transformatie. En geleerd hoe ik de kwaliteiten van anderen en mijzelf in kan zetten om kansen te benutten en zaken te verbeteren.

De afgelopen jaren op de Emmaschool hebben zich vooral gekenmerkt door het voorbereiden en realiseren van veel verandering: een nieuw gebouw, een nieuwe directie en een nieuwe onderwijsmethode. Nu is het zaak op dit solide fundament diverse zaken verder te verbeteren en actief te blijven werken aan een goede schoolsfeer. Zelf vind ik het in het bijzonder belangrijk dat de Emmaschool meer financiële slagkracht krijgt. Om een zo breed mogelijk aanbod van vakken aan te kunnen bieden, om boeiende extra-curriculaire activiteiten te kunnen organiseren en om leerlingen
méér te laten bewegen. Maar ook om de werkdruk van leerkrachten te verlichten, bijv. door de aanstelling van meer onderwijsassistenten.

Als betrokken ouder verwacht ik met mijn interesse en ervaring een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan (de weg naar) een uitmuntende school. En daarmee aan een sterke basis voor alle kinderen die op
de Emmaschool hun talenten ontdekken en ontwikkelen!

Allard Visser

Laat ik mijzelf even kort voorstellen: ik ben Allard Visser (40 jaar) en ik woon nu 2,5 jaar samen met Linda en mijn twee dochters Roos (uit groep 7a) en Merel (uit groep 5a) in de Juliana van Stolberglaan in Naarden. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als financieel manager, de aflopen jaren bij Intertoys en sinds kort bij Blokker. In mijn vrije tijd coach ik het hockeyteam van mijn oudste dochter, sport ik zelf regelmatig en ga ik het liefste met mijn gezin op vakantie. 

De afgelopen periode heb ik de Emmaschool zeer positief zien ontwikkelen, naast de boost van de verhuizing, is het team van leerkrachten versterkt en is ook het onderwijs (b.v. door de lessen uit de Noordwijkse methode) duidelijk verbeterd. Vanuit de medezeggenschapsraad zou ik graag een steentje bijdragen om deze positieve trend door te zetten en waar mogelijk te versnellen. Daarnaast zou ik graag mee denken over een gezonde  bedrijfsvoering van de school op korte en lange termijn. Dit met als doel om de Emmaschool, in brede zin, de fijne school te laten blijven die het nu is.

Ik ben van nature nuchter, analytisch, verbindend en oplossingsgericht en het lijk mij leuk om deze eigenschappen naast mijn kennis en ervaring in financieel en algemeen management in te zetten voor de Emmaschool en de medezeggenschapsraad in het bijzonder.

De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de taken en verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsraad, dit heeft ertoe geleid dat ik heb besloten om mij te kandideren voor de vrij gekomen positie. Uiteraard hoop ik in deze verkiezing het vertrouwen te krijgen. Mochten er vragen zijn dan beantwoord ik die uiteraard graag, ik ben bereikbaar via mail (allardvisser@hotmail.com) of natuurlijk gewoon op het schoolplein