verkiezing

 Verkiezing voor vacante zetel in de Medezeggenschapsraad 

Volgend op de eerdere oproepen hebben 2 ouder-kandidaten zich aangemeld voor de vrijgekomen zetel na het vertrek van onze secretaris Francien MacLeod Manuel .

Wij zijn als MR blij met deze 2 kandidaten en nu zijn de ouders aan de beurt. Het is nu aan jullie om de uiteindelijke keuze te maken. Stemmen kan van woensdag 12 januari t/m 28 januari 2022 tot 17.00 uur.

Dit zijn de kandidaten die zich op deze pagina aan jullie presenteren:

  • Jaco Vaneman
  • Janneke Haverkamp

Uiteraard wordt jouw stem vertrouwelijk behandeld en is deze alleen bekend bij de verkiezingscommissie. Na de telling van de stemmen zullen alle namen en e-mailadressen worden verwijderd.

 

Jaco Vaneman

Als kandidaat voor de MR stel ik me graag voor. Mijn naam is Jaco Vaneman, getrouwd met Mariëlle en trotse vader van Maurits (6B) en Casper (4A). Beide zitten sinds 2018 op de Emmaschool en het lijkt me leuk en interessant om nauwer bij de ontwikkeling van hun school betrokken te raken.

De afgelopen jaren op de Emmaschool hebben zich gekenmerkt door het realiseren van veel verandering: een nieuw gebouw, een nieuwe directie, een nieuwe onderwijsmethode… En meer recent door veel onzekere en nieuwe situaties als gevolg van de Corona pandemie. Richting de toekomst is het zaak om op het solide fundament dat er nu ligt diverse zaken verder te verbeteren, de uitdagingen rondom het lerarentekort in NL te adresseren en actief te blijven werken aan een goede schoolsfeer.

Zelf vind ik het in het bijzonder belangrijk dat de communicatie richting ouders intensiveert en dat de Emmaschool meer financiële slagkracht krijgt. Na jaren van financiële tekorten is er per 2022 weer een (begroot) overschot voorzien. Dat is heel goed nieuws en biedt samen met het extra (‘NPO’) geld dat de komende jaren vanuit de overheid aan het onderwijs beschikbaar wordt gesteld de nodige kansen en keuzes. Om meer oog te hebben voor de talenten van het individuele kind, om meer extra-curriculaire activiteiten te organiseren, om leerlingen meer te laten bewegen… Maar ook om de werkdruk van leerkrachten te verlichten, bijv. door de aanstelling van extra onderwijsassistenten. Als betrokken ouder denk ik hier graag beleidsmatig over mee. En verwacht ik met mijn interesse en (werk-) ervaring een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het scheppen van een uitdagend leerklimaat voor alle kinderen die op de Emmaschool hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Janneke Haverkamp

Mijn naam is Janneke Haverkamp en ik ben de moeder van Mirthe uit groep 1/2b en Olivier, die na de zomervakantie ook begint op de Emmaschool. Ik stel me graag kandidaat voor de MR. Mijn hele schoolgaande leven ben ik betrokken geweest bij het onderwijs.

Jaren geleden ben ik begonnen als MR lid in de leerlingengeleding op mijn middelbare school, en daarna heb ik me in mijn studententijd een jaar fulltime ingezet lid van de Studentenraad. Nu ik als moeder opnieuw op school rondloop, zou ik graag in mijn nieuwe rol weer een bijdrage willen leveren aan het onderwijs. De afgelopen twee jaar heb ik de Emmaschool leren kennen als een school met een goede sfeer, veel creativiteit, en een betrokken team met veel aandacht voor de kinderen. Ik wil me graag inzetten om samen met de directie te kijken hoe het onderwijs nog verder verbeterd kan worden en meedenken hoe de school, in deze voor scholen organisatorisch en financieel uitdagende tijden, goed bestuurd kan worden.

Als laatste denk ik graag mee hoe de school daarover nog beter kan communiceren met alle betrokkenen. Vanuit mijn werkervaring als strategisch consultant ben ik gewend om mee te denken en te adviseren over strategische en beleidsmatige beslissingen. Ik denk dan ook dat ik met mijn werkervaring en passie voor onderwijs een goede bijdrage kan leveren en ik kijk er naar uit om me in te zetten voor de Emmaschool!