Implementatie ICT bij projectorganisatie

Middelgroot familiebedrijf in Zuid-Nederland. Er was noodzaak tot vernieuwing van de ondernemingssoftware. MP had regierol als projectbegeleider bij softwarekeuze en bij aansluitende implementatie. Veel aandacht besteed aan eisen/wensenpakket in relatie tot...